Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej. Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu […]

Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najistotniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej. Parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W Maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy […]

Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie domu w urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny wykorzystującej energię do celów […]

Fotowoltaika – nadwyżka

Coraz liczniejsza jest grupa osób, które zainwestowały w fotowoltaikę i miewa poważny problem z nadprodukcją energii, której nie ma jak zagospodarować. Co prawda istnieje coś takiego jak umowa prosumencka,która pozwala przekazać nadwyżki energii występującewiosną i latem do sieci energetycznej. Zgodnie z umową prosument może tą nadwyżkę z sieciodebrać iwykorzystać na swoje potrzeby w późniejszym okresie, […]