Zbiornik do c.w.u

Bufory na ciepłą wodę użytkową są nieodzownym elementem w planowaniu układu ogrzewania.Gromadzą c.w.u i dostarczają ją według zapotrzebowań użytkowników. Zbiornik w konstrukcji nie jest skomplikowany. Najważniejsze by miał właściwą objętość i solidną izolację cieplną. Pojemność bufora dostosowuje się do upodobań mieszkańców oraz ich mnogości. Przeciętnie dla korzystających z natrysku przelicza się 30-40 l na domownika, […]