dlaczego brakuje komfortu przy podgrzewaniu przepływowym?

Zasadniczo decyduje o tym kłopotliwość regulowania oraz ustabilizowania tej samej ciepłoty wody w przepływowym źródle ciepła, czyli w punkcie czerpalnym, bez względu na wielkość poboru. Zazwyczaj ciśnienie wody jest niestabilne i to stanowi główny problem, by ustabilizować temperaturę. W zbiorniku przepływowym (podgrzewanie ad hoc) nie ma możliwości w instalacji zastosować krążenia w obiegu zamkniętym ciepłej wody, mogącej zredukować zużycie wody, zmniejszając czas oczekiwania na dopływ do punktu czerpania ogrzanej wody. Dodatkowo nie daje się pobierać małych ilości ciepłej wody, bo aby zdążyło zadziałać podgrzewanie, trzeba rozkręcić zawór co wywołuje zbędne zwiększone zużycie wody, a w przypadku oddalonych punktów czerpalnych, dodatkowo zwiększa się czas czekania na ciepłą wodę. Jednakże należy uczciwie przyznać, że dla mieszkańców małych mieszkań w bloku, przepływowy ogrzewacz jest przeważnie jedynym możliwym rozwiązaniem, głównie z powodu braku miejsca. Główną korzyścią z używania przepływowych podgrzewaczy wody bieżącej jest niska cena i niewielkie wymiary, przy czym zawsze wypada sobie uświadomić, co jest ważniejsze: komfort CWU, czy niższe koszty kupna.