Dotacje do ekologicznych form ogrzewanie domu

Ostatnia, mroźna pogoda oraz deficyt powiewów wiatru doprowadziły do podwyższenia stężenia skażenia powietrza w paru miastach Polski. Miejscowi obawiali się wychodzić z domów. Dzieci z przedszkola nie wychodziły na dwór. Osoby w podeszłym wieku nie wychodziły na spacery. Domy opuszczać można było zaopatrzonym w maseczki przeciw pyłowe. Wtedy hucznie było w Polsce o zjawisku niskiej emisji spalin. Dyskutowano o metodach batalii z tym faktem. Ekolodzy bili na alert. Może przypadkowo, a możliwe, że w nawiązaniu do ostatnimi czasy zaistniałej sytuacji WFOŚ od 9 01 2017 roku zainaugurował nowe dotacje na zakup i instalacje innowacyjnych form uzyskania energii grzewczej. Dotyczy to paneli działających na energię słoneczną, układów opartych na technologii fotowoltaicznej i pomp ciepła. Oferta przeznaczona jest do osób fizycznych. Da się otrzymać do 50% kosztów, ale nie więcej niż 5 000 złotych na jednego wnioskodawcę w przypadku montażu i nabycia paneli działających na energię słoneczną. W wypadku pomp ciepła dofinansowanie sięga do 40% lecz nie więcej niż piętnaście tysięcy złotych na pojedynczego beneficjanta. Zaś przy instalacji fotowoltaicznej także 40% z tym, że nie przekraczającej osiem tysięcy zł na pojedynczego wnioskodawcę.W każdym z powyższych przykładów jest sposobność zwiększenia dofinansowania do 100 procent wydatków kwalifikowanych w formie pożyczki.Powyższe działania mają posłużyć ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza w dużych aglomeracjach.