Odnawialne źródła energii jako podstawa domowych instalacji grzejnych

Odnawialne źródła energii to takie, jakich pożytkowanie nie wiąże się z ich długotrwałym brakiem, ponieważ odnawiają się w relatywnie szybkim tempie. To bogactwa przyrody, które mimo stałego zużywania powstają

\tworzą się na nowo, bo procesy ich wytwarzania trwają krótko i nieustannie są warunki, aby zachodziły one w przyrodzie.

Do odnawialnych źródeł energii wliczamy m.in.: radiację słoneczną, wiatry, opady, pływy i fale morskie, geotermię oraz biomasę.

Promieniowanie słoneczne jest najbardziej popularnym z grupy odnawialnych źródeł energii. jeszcze niedawno wykorzystywanie energii słońca było mało korzystne finansowo, ponieważ wartość tworzenia tej instalacji był bardzo wysoki. Dzięki upowszechnieniu układu dofinansowania wykorzystanie energii słoneczniej jest z dnia na dzień popularniejsze. Układy grzewcze oparte są o panele solarne wykorzystywane do ogrzewania wody oraz fotowoltaniczne pożytkujące światło słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej. Najnowocześniejsze układy wykorzytujące OZE mają możliwość korzystać nie jedynie z pełnego nasłonecznienia, ale również z promieniowania rozproszonego. Z tego względu panele fotowoltaniczne produkują prąd choćby w zachmurzone dni i podczas deszczu. Wpływa to na znacznie wyższą intratność układów grzewczych.

Na polskim rynku znaczną popularność zyskują także elektrownie wiatrowe i pompy ciepła. Polska ma bardzo dobre warunki do wykorzystania siły wiatru wód geotermalnych. Energia wiatru przy pomocy turbin wiatrowych przekształcana jest w prąd i pożytkowana do zasilania domów. Ciepło ziemi można wykorzystywać do produkcji energii użytkowej, czyli elektrycznej i cieplnej.

W kwestii układów grzewczych domowych do ogrzewania pojedynczego budynku można spożytkować energię geotermalną z wykorzystaniem pomp ciepła. Mogą być one zastosowane do klimatyzacji i ogrzewania wnętrza.