Pompa ciepła- gdzie zlokalizować sekcję umiejscowioną na zewnątrz

Pompy ciepła w naszym kraju stają się co raz bardziej lubiane. W modelach Split zbudowanych na sekcji zamontowanej na zewnątrz ważne jest jej umiejscowienie. Zagadnienie hałasu – przepisy wymagają by na skraju naszej działki nie przekraczać maksymalne 50dB(A) w dzień i 40dB(A) w nocy. Tymczasem urządzenia pracują w przedziale 55-70dB(A). Wobec powyższego umiejscowienie ich musi znajdować się we właściwej odległości od granicy. Przeciętnie wyniesie to około 8-13m. Kłopot, gdy umiejscowienie budynku względem skraju działki uniemożliwia zachowanie tej granicy.. Sekcja montowana na zewnątrz pompy ciepła może schłodzić przepuszczające przez nią powietrze o około 10-12 stopni. Prawdopodobnym więc jest, że przypuszczalny chodnik zlokalizowany w pobliżu, może zostać pokryty lodem także i na wiosnę. Trzeba wobec tego pozostawić odległość 3 m od pompy by uniknąć tego efektu. Powietrze wylatujące z pompy ma też zmieniony skład chemiczny i nie polecane jest sadzenie flory w niedalekiej odległości wyrzutu skroplin. By uniknąć zamarznięcia kondensatu na wysokości gruntu lub zniszczenia fasady budynku należy przygotować poobtaczany krawężnikami podkład żwirowy. Szukając właściwego miejsca dla posiadanej jednostki zlokalizowanej na zewnątrz trzeba jeszcze nie zapominać o wytycznych wytwórcy co do przestrzeni serwisowych. Sekcja musi być zlokalizowana minimalnie 40 cm od płaszczyzny ziemi. Dla zmniejszenia wibracji należy zamontować podstawki wibroizolacyjne. W informacjach od producenta odnajdziemy również informację o minimalnych i maksymalnych długościach przewodów z składnikiem chłodniczym oraz różnicę między sekcją zewnętrzną a wewnętrzną. Wszyściuchne powyższe czynniki trzeba wziąć pod uwagę planując montaż pompy.