Przepustnice centralnego ogrzewania. Gdzie je instalujemy i jakie pełnią funkcje.

Pokrętła c.o. w układzie spełniają jedne z istotniejszych zadań. Fundamentalnym zadaniem jest zagwarantowanie pewności i ekonomicznej obsługi. Mają również udoskonalać i wspierać działanie instalacji centralnego ogrzewania. Niełatwo jest je posegregować wyłącznie z uwagi na funkcję, bo przeważnie pełnią ich kilka. Przepustnice grzejnikowe zaledwie parę lat wstecz montowano tylko grzybkowe. Dzięki ich działaniu można było manualnie sterować krążeniem c.w.u.. Obecnie stosuje się zawór termostatyczny, powrotny i odpowietrzający. Zawór termostatyczny składa się z zaworku (wkładki zaworowej) zawierającej element nastawczy i pokrętła (czynnik regulacyjny). W pokrętle jest czynnik regulacyjny (ciało gazowe, ciało płynne czy parafina) wywołujący położenie nacisku popychacza na rdzeń zaworku. Instalacja zaworku odcinającego pozwala na demontaż kaloryfera lub wypróżnienie jego bez konieczności spuszczania wody z całego układu. Obecnie normą jest uposażenie wszelakiego zbywanego kaloryfera w manualnie sterowany zaworek odpowietrzający. Zawory zapewniające bezpieczeństwo jak sama nazwa daje do zrozumienia pełnią funkcję asekurowania maszynerii w instalacji c.o. przed przekroczeniem krytycznego ciśnienia. Jest to jeden z istotniejszych przepustnic w układzie centralnego ogrzewania. By prawidłowo funkcjonował muszą być ziszczone następujące wymogi:

– montaż wprost na źródle wytwarzania ciepła lub w jego niedalekiej odległości

– wskazanie strzałki z obudowy zaworu powinno być spójne z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego

– nie montujemy żadnej aparatury na przewodzie spajającym zaworek z instalacją c.o.

– średnica rur i zaworów powinny być takie same.

– nie rzadziej niż co rok dokonujemy kontroli zaworku.

Do owej grupy zaliczają się także zawory zwrotne lub różnicowe, które w schematach przepływu wymuszonego zapewniają prawidłowy kierunek obiegu medium.W instalacjach grzewczych stosuje się również zaworki miksujące (trójdrogowe, czterodrogowe), które miksują element grzewczy pobierany z zasilana i powrotu w sieciach systemu c.o. i ciepłej wody. Zawory kulowe zamykające montowane przed i za przyrządem rodzaju pompa, filtr, zaworek zwrotny. Zawory odpowietrzające całą instalację (składające się z zaworku spustowego i odpowietrznika) instalowane w najwyżej znajdującym się punkcie schematu grzewczego.Różnorodność zadań i rodzai zaworów powoduje, że nasze lokalne układy c.o. pracują bezpiecznie i efektywnie.