Regulacja pogodowa

Czujnik zewnętrzny to obecnie podstawowe oprzyrządowanie kotła z funkcją kondensacji oraz pompy ciepła. Programator zewnętrzny działa w oparciu o temperaturę zewnętrzną i wykres strat domu (ustaloną podczas uruchomienia) określa temperaturę wody, jaka trafia z kotła albo pompy ciepła na instalację grzewczą.Najistotniejszą cechą regulacji pogodowej jest osiągnięcie maksymalnej wydajności pieca kondensacyjnego (pompy ciepła), a przy tym najniższych możliwych kosztów za grzanie. Drugą przydatną funkcją jest regulowanie instalacją grzewczą, a dokładnie temperaturą w domu na podstawie krzywej grzewczej. W szczególności jest to korzystna funkcja w układach centralnego ogrzewania o dużej bezwładności cieplnej (ogrzewanie podłogowe, instalacje grzejnikowe o znacznej pojemności wodnej). Wybór sterowania pogodowego zależy od rodzaju kotła (pompy) i od odmiany i złożoności instalacji centralnego ogrzewania Np. od liczby obiegów grzejnych i własnych wymogów odnośnie kontrolowania temperatury na poszczególnych poziomach domu lub we wnętrzu. Wybrane wersje pieców mają wbudowaną regulację zewnętrzną (bez programatora tygodniowego),a inne wymagają czujnika zewnętrznego (zazwyczaj regulator 7-dniowy jest wbudowany).

Najczęściej spotykane komplikacje z programowaniem pogodowym:

-niedogrzanie całego budynku – wyznaczona zbyt niska krzywa grzewcza przez instalatora,

-rozpalenie kominka skutkuje wyłączeniem grzania w całym budynku – odłączyć w programatorze pogodowym zamontowanym w pokoju z kominkiem sensor temperatury wewnątrz,

-tylko podczas wietrznych dni spada temperatura w domu – budynek ma mankament – jest nieodporny na przewiewanie i ogrzane powietrze jest z niego wypychane – trzeba poprawić wentylację albo izolację budynku.

Zalecenia:

-nie wierz w to, iż instalator wyreguluje Tobie najlepiej regulator pogodowy; zrozum jak pracuje i samemu wybierz krzywą grzewczą i odłącz funkcję korekty w oparciu o czujnik temperatury wewnętrznej.

-regulator zainstaluj w kotle lub koło niego – prowadzenie kabli do salonu to niepotrzebny koszt – prawidłowo nastawiony regulator nie wymaga poprawek,

-zadbaj o montaż czujnika zewnętrznego na ścianie od strony północnej, by dokładnie mierzył temperaturę powietrza (a nie ściany),

-zastanów się, czy oczekujesz oddzielnej kontroli temperatury w poszczególnych pokojach. Jeśli tak, to zamontuj termostaty grzejnikowe (dla grzejników) albo dedykowane termostaty elektroniczne (do ogrzewania podłogowego).