Regulatory do podłogówki

W ogrzewaniu pomieszczeń możemy stosować różne rodzaje regulatorów temperatury, dające różnorakie możliwości i dokładność regulacji w zależności od oczekiwanego rezultatu. W instalacji, gdzie wymagana jest najwyższa precyzyjność pomiaru (0,1 –0,3 stopnia Celsjusza) jest istotne, by stosować regulatory elektroniczne. W odmianie z programatorem jest możliwość planowania temperatury w ciągu dziennym i na okres tygodnia.

regulator

Produkowane są również odmiany mające funkcję adaptacyjną – programator sam wylicza chwilę włączenia układu grzewczego, by uzyskać zadaną temperaturę w czasie określonym przez użytkownika. W pomieszczeniach, w jakich nie jest wymagany dokładny pomiar temperatury, jest możliwość,by wykorzystać programatory elektromechaniczne. Ich bezwładność może wynosić nawet plus/minus 5 stopni Celsjusza. Każdy z programatorów zawiera dwa sensory. Sensor temperatury posadzki instalowany jest pod posadzką, a sensor temperatury otoczenia jest wbudowany w regulator. Dlatego bardzo ważną sprawą dla prawidłowego odczytu parametrów jest dobór właściwego miejsca montażu regulatora. Jeśli podłogówka jest uzupełnieniem obecnego już układu grzewczego, to spodziewanym efektem ogrzewania jest efekt tzw. „ciepłej podłogi”. W tym przypadku trzeba zastosować regulator temperatury zaopatrzony jedynie w czujnik temperatury posadzki. Jeżeli system ogrzewania podłogowego jest podstawowym źródłem grzania i celem jest osiągnięcie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, należy wykorzystać programator z zintegrowanym sensorem powietrza i ogranicznikiem temperatury podłoża.