System kominowy z z plastiku – to nie żart

Istniejące systemy odprowadzające spaliny, oparte na elementach ceramicznych, bardzo oddziaływały na cenę układu. Potrafiły kosztować do 5-10 tys. zł. Współcześnie produkowane zasilane gazem piece niskotemperaturowe pozwalają nam zmniejszyć koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne piece osiągają tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zainstalowanie układów wspartych na rurach polipropylenowych. Strumień spalin jest wspomagany poprzez wbudowany w piecu […]