System kominowy z z plastiku – to nie żart

Istniejące systemy odprowadzające spaliny, oparte na elementach ceramicznych, bardzo oddziaływały na cenę układu. Potrafiły kosztować do 5-10 tys. zł. Współcześnie produkowane zasilane gazem piece niskotemperaturowe pozwalają nam zmniejszyć koszty. Spaliny wytwarzane przez nowoczesne piece osiągają tak niewielkie temperatury, że możliwe jest zainstalowanie układów wspartych na rurach polipropylenowych. Strumień spalin jest wspomagany poprzez wbudowany w piecu wentylator. Za tym pośrednictwem kocioł funkcjonuje równomierni i nie potrzebujemy się martwić o tzw. cug kominowy, jak to bywało w wypadku starych typów pieców. Wytwórcy pieców proponują markowane swoim logiem komplety do wyprowadzania spalin. Produkowane są również tańsze zamienniki. Regularnie stosowanym rozwiązaniem jest układ montowany w wnętrzu komina. Takowy system generuje wydatki rzędu 1000-1500 zł. W wypadku układu montowanego w budynku wielorodzinnym koszty wzrastają w powiązaniu z ilością rur. W przypadku domu zamieszkiwanego przez jedna rodzinę, samotnie stojącego o mocy do 21 kW możemy znacząco obniżyć koszty, wyprowadzając gazy spalinowe przez ścianę. Wówczas kwoty wahają się w przedziale 300-500 zł. Rozwiązanie to nadaje się także do hal fabrycznych i oddzielnych magazynów. W owym przypadku nie ma zakresów mocy kotła. Przy przebudowie pomieszczenia w którym pracuje piec da się wykorzystać obecny przewód kominowy i wyprowadzić spaliny starym wyjściem, a powietrze do pieca może być dostarczone osobnym kanałem. W tym wypadku będzie to układ niezależny 2x80mm. Niezależnie od tego, czy zmontujemy instalację odprowadzająca gazy spalinowe do boku budynku, czy też w środku komina lub niezależny z dwóch rur. W wypadku kotła nisko temperaturowego wydatek ten jest znaczącą niższy dzięki zastosowaniu rur plastikowych.