Peszle w ogródku

By ochronić przewody elektryczne przed wilgocią czy deszczem, należy montować je w rurach typu peszel. Rury karbowane peszel to rury osłonowe, przeznaczone do osłony mechanicznej oraz zabezpieczenia przed wilgocią kabli w instalacjach elektrycznych. Karby w rurze ułatwiają tworzenie zakrzywień i jednocześnie dobrze wpływają na odporność fizyczną rury.Peszle przeznaczone są do izolacji i ochrony przewodów elektrycznych. […]