Peszle w ogródku

By ochronić przewody elektryczne przed wilgocią czy deszczem, należy montować je w rurach typu peszel. Rury karbowane peszel to rury osłonowe, przeznaczone do osłony mechanicznej oraz zabezpieczenia przed wilgocią kabli w instalacjach elektrycznych. Karby w rurze ułatwiają tworzenie zakrzywień i jednocześnie dobrze wpływają na odporność fizyczną rury.Peszle przeznaczone są do izolacji i ochrony przewodów elektrycznych. Można je montować zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków, podtynkowo i natynkowo. Rury oferowane są w rożnych klasach palności, mają miano samogasnących. Są niepodatne na napięcia, ścieranie, promienie ultrafioletowe. Są produkowane też w różnych kolorach, uzależnione jest to od miejsca zastosowania. Wnętrze rur jest gładkie, co umożliwia wprowadzanie kabli na większe odległości.Dzięki właściwemu przekrojowi poprzecznemu rura peszel jest wyjątkowo plastyczna, przy utrzymaniu dobrej odporności mechanicznej. Kształt peszla umożliwia jej zastosowanie w miejscach niedostępnych przy zachowaniu możliwości wymiany przewodu.