kotły z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie ma możliwości już otrzymać urządzenia z komorą otwartą albo zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało nowe prawo Unii Europejskiej odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny formalny etap w celu zmniejszania ilości energii traconej niepotrzebnie przez domowe urządzenia elektryczne oraz układy ogrzewania. Wprowadzenie wymienionej regulacji sprawiło wielkie przemiany na rynku szczególnie w obrocie pieców, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, […]