kotły z funkcja kondensacji – z jakiego powodu nie ma możliwości już otrzymać urządzenia z komorą otwartą albo zamkniętą?

W końcówce września 2015 roku wprowadzone zostało nowe prawo Unii Europejskiej odnoszące się do sprawności urządzeń energetycznych (ErP Energy Related Products). To kolejny formalny etap w celu zmniejszania ilości energii traconej niepotrzebnie przez domowe urządzenia elektryczne oraz układy ogrzewania. Wprowadzenie wymienionej regulacji sprawiło wielkie przemiany na rynku szczególnie w obrocie pieców, bojlerów zewnętrznych, podgrzewaczy wody, paneli słonecznych, pomp ciepła i wymienników cwu. Regulacja ErP daje możliwość wytwarzania i wprowadzania na rynek w UE tylko sprzętów do ogrzewania, jakie wypełniają konkretne unormowania efektywności energetycznej. Dla pieców grzejnych sprawność średnioroczna (obliczana w opisany sposób nałożony wskazaną regulacją) powinna być wyższa od 86 procent.Takowe wymagania wypełniają jedynie kotły kondensacyjne, więc znaczy to, że piece standardowe w praktyce znikają z rynku.Kotły z otwartą ,a także z zamkniętą komorą spalania nie są już produkowane, w sprzedaży zostają jedynie te, które weszły na rynek przed datą obowiązywania regulacji UE. Osobliwością są tylko kotły standardowe z otwartą komorą spalania, jakie są dopuszczone do sprzedaży wyłącznie z przeznaczeniem do modernizowania pojedynczych urządzeń w układzie wspólnego komina w budowlach wielorodzinnych.