Izolacja podłogówki

Przy planowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy budynek przed utratą temperatury do ziemi i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie przyjmuje się wartość co najmniej 100mm dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wartość około 25 mm. Przez umieszczenie właściwej […]