Izolacja podłogówki

Przy planowaniu podłogówki należy wziąć pod uwagę odpowiednią ilość miejsca na warstwę docieplenia. Adekwatna grubość powłoki izolacyjnej zabezpieczy budynek przed utratą temperatury do ziemi i podbudowy. Im większa warstwa tym lepiej, aczkolwiek powszechnie przyjmuje się wartość co najmniej 100mm dla posadzki na gruncie, natomiast dla stropu akceptuje się wartość około 25 mm. Przez umieszczenie właściwej warstwy chroniącej szacuje się, że 85% ciepła trafia z powrotem do budynku. Do izolacji podłogi stosuje się płyty styropianowe typu EPS lub XPS. Styropian EPS tworzą spienione kulki zgniecione w blok, który w kolejnym etapie dzielony jest na mniejsze tafle. Jego struktura jest porowata, co zwiększa jego właściwości do nasiąkania. Bardziej praktycznym wyborem są płyty XPS, które produkowane są o docelowych wymiarach. Płyty te mają jednolitą strukturę o gładkiej nawierzchni. Istotną sprawą jest klasa płyt styropianowych, czyli ilość surowca zużyta na produkcję jednej paczki styropianu. Im większy ciężar tym właściwości izolacyjne są lepsze. Do zaizolowania podłogówki nie wykorzystuje się folii metalicznej gdyż nie ma ona cieplnych właściwości ochronnych. Stosuje się ją w celu zabezpieczenia płyt ze styropianu przed wodą z warstwy betonu oraz do wyznaczania punktów na rury wodnej podłogówki.