Typy przyłączeń w kaloryferach Purmo Compact Ventil

Kaloryfery z podłączeniem dolnym, w przeciwieństwie do sugerowanego sposobu montażu, istnieje możliwość podłączać w kilku sekwencjach. Wyprodukowany grzejnik wyposażony jest w 6 króćców. Jeden z nich wyposażony jest we wkład termostatyczny, a inny w odpowietrznik.Natomiast, gdy zaistnieje taka potrzeba wolno oba podzespoły zdemontować. Punktem wyjścia jest podłączenie od dołu. Najistotniejsze w tym typie jest by przewód z ciepłą wodą był zawsze podłączony 80 mm od skrajnej krawędzi, a powrót 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje zmniejszenie mocy grzejnika powyżej 30%.

grzejnik purmo

Kaloryfery Compact Ventil, dzięki temu, że są wyposażone w 6 króćców można podłączać jak typowy kaloryfer z zasilaniem z boku. Kaloryfer może więc być przyłączony od boku, krzyżowo i siodłowo. W każdym z tych podłączeń należy dbać do którego króćca podłączyć zasilanie, a do którego odpływ. Przeciwne podłączenie skutkować bowiem będzie spadkiem wydajności grzejnika o nawet 30%. Grzejniki z dolnym podłączeniem mogą być przyłączone jednocześnie do króćców dolnych i bocznych. Niewykluczone są podłączenia pośrednie: z boku i krzyżowe. W takim rozstrzygnięciu przyłączenie zasilania jest tylko od dołu 80 mm od krawędzi kaloryfera, a powrót znajdować się może z boku kaloryfera na jednym z ulokowanych na dole króćców z prawej czy też z lewej strony.

https://youtu.be/ok9mA-RUy8E