Wybór zasobnika do podgrzewania wody centralnego ogrzewania

Kompletując domową kotłownię należy uwzględnić ilość osób, jakie będą korzystać z podgrzanej wody i dobiera się taką objętość zasobnika, by wypadało circa 35-50 litrów na osobę. Dla zasobnika solarnego objętość ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy niewielkich kosztach jej uzyskania. Mniejszy objętościowo pojemnik wymusza bowiem zapewnienie w nim wyższej temperatury, ponieważ gdy równocześnie kilka osób korzysta z prysznica, zapotrzebowanie jest większe i rezerwuar nie dostarczy potrzebnego komfortu ciepłej wody dla każdego. Żeby uzyskać taką samą masę ciepłej wody, jak z pojemnika dużego, miksuje się nieogrzaną wodę z wodą ogrzaną, dlatego musi być ona gorętsza. A to pociąga za sobą większe zużywanie się sprzętu, ponieważ mocniej rozgrzany szybciej osadza się osad na wężownicy i jest go więcej. Zaopatrując się w niewielki rezerwuar zyskujesz jedynie na jednorazowej inwestycji, bo w kosztach używania zawierają się także „straty postojowe” albo „dobowe stałe straty energii”. Podwyższenie ciepłoty rezerwuaru o 20 stopni zwiększa straty postojowe prawie w postępie geometrycznym ;) więcej, niż półtora raza. Dla porównania, te straty w skali miesiąca, użycie zbiornika dwukrotnie pojemniejszego, pracującego w niższej ciepłocie, powoduje, że zainwestujesz więcej jedynie 2-4 zł! A do tego otrzymujesz niewymierne korzyści nade wszystko w postaci komfortu ciepłej wody oraz dłuższej trwałości i bezawaryjnej pracy kotła. Musisz uwzględnić też wydatki , które wynikają, z wybrania małogabarytowego zbiornika to cena użycia automatycznych zaworów mieszających, dodawanych po to, by nie dopuścić do poparzenia domowników wodą o wyższej temperaturze. Jakby tego było mało przy małym zbiorniku kocioł załącza się częściej, aby utrzymać ustawioną temperaturę, co skraca żywotność pomp i palnika. W przypadku gdy w instalacji wodę ogrzewasz słońcem przez kolektory, pojemniejszy zbiornik to również rezerwa ogrzanej wody na następne pochmurne dni.