Fotowoltaika co musi wiedzieć Prosument

Termin Prosument to nic innego jak połączenie wyrazów producent i konsument. Prosumentem nazywa się konsumenta energii elektrycznej który tym samym zaangażowany jest w jej produkcje i przekazuje nadwyżki do sieci energetycznej.

Kilka lat wstecz instalacje fotowoltaiczne były kompletnie nieopłacalne dla zwykłego konsumenta. Barierą była nie tylko cena, ale także kłopot z magazynowaniem nadwyżek. Koszt zakupu oraz utrzymania kompletu akumulatorów nawet obecnie jest akceptowalny tylko dla osób, które nie mają dojścia do sieci energetycznej lub mają ciągłe przerwy w dostarczeniu energii z sieci.

Umowa prosumęcka między posiadaczem własnej instalacji fotowoltaicznej, a dystrybutorem energii elektrycznej, pozwala na oddanie nadwyżek do sieci z możliwością jej późniejszego odebrania. Bardzo istotne: sieć nie potrafi magazynować energii. Nadwyżka przesłana do sieci zostaje od razu zużyta przez iinnych odbiorców. Prosument w okresie późniejszym ma możliwość odzyskać energię wyprodukowaną przez tradycyjną elektrownię, turbinę wiatrową lub wodną.

Aby uprościć rozliczanie, w umowach prosumęckich można odebrać:

– do 80% oddanej nadwyżki energii dla instalacji do 10kWp

– do 70% oddanej nadwyżki energii dla instalacji 10 do 40kWp.

Umowa z operatorem sieci energetycznej określa, w jakim czasie przekazana nadwyżka może być odebrana. Jeżeli nadwyżka energii nie zostanie odebrana, to przepada ona. Dlatego tak ważne jest dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do naszego indywidualnego zapotrzebowania. aby umowa z operatorem sieci energetycznej mogla być rozliczana potrzebna jest wymiana liczników energii na te dwukierunkowe