Jak dobrać odpowiednią moc fotowoltaiki

Najistotniejszą sprawą przy inwestycji w system fotowoltaiki jest dobranie układu owłaściwej mocy maksymalnej.

Parametrem tym jest właśnie moc maksymalna układu oznaczona wWatach. Jednakże w praktyce przyjmuje się zwyczajowo oznaczenie kWp. 1kWp = 1000W

Maksymalna moc fotowoltaiki powinna być dopasowana do naszego obecnego zużycia energii (lub planowanego). Ponieważ celem jest otrzymanie takiej produkcji energii, którą będziemy mogli z łatwością zagospodarować w100%. Energia ta częściowo zostanie zużyta na bieżąco, aczęść zostanie przekazana do sieci energetycznej. Zgodnie zumową prosumencką 80% energii oddanej do sieci mamy prawo odebrać wokresie późniejszym przykładowo {jesienią, albo zimą|jesienią, zimą|jesienią izimą). Właśnie wspomnianą część energii oddanej do sieci musimy zadbać, tak aby była zużyta. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to przepada, azarabia dystrybutor energii.

Można znaleść w internecie uproszczony kalkulator, który pozwala wyznaczyć:

  • pożądaną moc wyrażoną wkWp,
  • wymiary potrzebnej powierzchni na dachu (m2) – S części,
  • poniesione koszta,
  • szacowany czas zwrotu zinwestycji.