Jak spożytkować nadwyżkę z fotowoltaiki

Wyjściem z kłopotu jest doposażenie domu w urządzenia, które będą mogły tą dodatkową energię z fotowoltaikizużyć np. na podgrzanie wody, ogrzewanie lub obniżenie temperatury w domu, zastępując całkowicie lub częściowo posiadane już urządzenia. Moc typowych instalacji fotowoltaicznych instalowanych na dachu domu jednorodzinnego może mieć 10kWp. Wspomniana instalacja w przypadku kilkuosobowej rodziny wykorzystującej energię do celów oświetleniowych i zasilania urządzeń AGD i RTV może być nawet dwu, lub trzykrotnie zbyt wielka.

Przykładowe wartości nadwyżki oraz sposoby jej zagospodarowania:

Nadwyżka 2000 kWh:

– pozwala na ogrzewanie wody użytkowej tylko prądem dla cztero osobowej rodziny przez rok.

Można to zrobić na kilka sposobów:

– dołożyć dodatkowe grzałki elektrycznej do zasobnika ciepłej wody użytkowej,

– nabycie bojlera elektrycznego lub zastosowanie podgrzewaczy przepływowych elektrycznych.

Taką ilość energii można także zużyć na:

– ogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem elektrycznym dla kubatur od 20 do 40m2

– uzyskanie ciepłej podłogi za pomocą elektrycznych mat dla budynku o powierzchni 70 do 150m2

– trzecią opcją jest wykorzystanie klimatyzacji na 100m2 do schłodzenia budynku latem

Nadwyżka 4000 kWh: można ją wykorzystać na cel ogrzania budynku:

– dogrzać dwa razy większą powierzchnię grzejnikami na prąd niż w podanym przykładzie lub podzielić tą nadwyżkę na potrzeby ogrzania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej

– interesującym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzacji z funkcją grzania; natomiast w czasie letnim ochłodzą budynek, a w okresie wiosennym i jesieni poradzą sobie z ogrzaniem budynku wybudowanego nawet kilkanaście lat temu o powierzchni powyżej 100m2.

Nadwyżka 6000kWh to spora ilość energii i można ją zużyć:

– instalując piec na prąd do działającej już wcześniej instalacji grzejnikowej z gazowym piecem, olejowym lub stałopalnym – pozwoli to na ogrzewanie domu w okresach wiosny i jesiennych.

– wydając pieniądze na gruntową lub powietrzną pompę ciepła pod obostrzeniem, że w budynku mamy zainstalowane ogrzewanie wodne podłogowe; w takiej sytuacji instalacja fotowoltaiczna omocy od 9 do 10kWp pomoże dostarczyć energii do ogrzania domostwa opowierzchni od 100 do 200m2 przez cały sezon grzewczy.